"Tasarımın gücünün farkında olmak" üzerine:

Kendi inovasyonunu, kendi teknolojisini ve kendi tasarımını, kendi ekibiyle ortaya çıkaran, kırk küsur yıllık kadim bir kurum olmanın gururunu taşımaktayız.

Minimal ve gelenekçi çizgileri birleştirebilen saf mükemmelliğimizle yola devam etmekteyiz.

"Tasarımın gücünün farkında olmak" denen donanım üzerine söylenecek çok şey var, şüphesiz.

Endüstri geleneklerinin ve gerçeklerinin içinden geçmiş, bu uğurda bedeller ödemiş, "Endüstri İnsanlarının" çok rahat anlayabileceği şeylerdir bunlar. Tasarım, çok etkili ve çok tehlikeli bir enstürmandır.

Tabiatın, doğal seçilim mekâniğine benzer bir suni seçilim mekaniğinin içinde, sürekli değişen bir pazarın, başta pratik işlev mükemmeliyeti, ardından üretilebilirlik, ergonomi, estetik, standartlara uygunluk gibi hayatî kaygılarla denetleyerek, daima ürün geliştirme ve ürün farklılaştırmaya yönelttiği endüstriyel pazar payı savaşları, "kalıcı olmak" menkıbesine ulaşmış kurumlarda "Tasarım Kültürün'e" dönüşerek hayat bulur.

Bu tür elit kurumların yaşam biçimi artık, yaratıcılık, fonksiyonellik, yenilikçilik gibi kutsal hedeflerin içinde vuku bulan üretkenliğe kanalize olmuştur.

VINTAGE

"Ürün Farklılaştırma" ve "Ürün Geliştirme" Kaygıları Üzerine:

ER-TE Diafon, son yıllarda da geçmişte olduğu gibi prestijini yükselten tasarım ve formlarla pazar hakimiyetini yukarı çekmiştir.

Bunun başlıca sebebi 1. kuralı asla ihlal etmemesinde yatmaktadır. Birinci kural her zaman aynı şeydir.

1- Asla fonksiyondan daha önce gelen bir kaygı bir hedef taşıma. Pratik işlev bir ürünün olmazsa olmazıdır.

Tabi ki "Ergonomi ve Antropometri", "Doğa Dostu Olmak", "Standartlara Uygunluk", "Kolay Üretilebilirlik", "Estetik Zerafet", "Kültürel Uygunluk" vb. bir çok olgu "Pratik İşlev Becerisi'nin" hemen ardından gelecektir. Hiç birinden vaz geçilmeyecektir.

Bu gerekli hiyerarşi zaman zaman anlaşılamamaktadır. Bir ürünün fonksiyonelliğinden sapmadan yapılan tasarım diğer olguların sağlayacağı faydaların en az %50 kadarını zaten kendiliğinden oluşturmaktadır.

Günümüz Dünyasının en can yakan yaklaşımlarından biri: "Pratik İşlev" odaklı olmayan, ucuza ürün çıkarma kaygısıyla üretilmiş form aracılığıyla, Doğaya, Tüketiciye, Uluslararası Standartlara, İnsan Anatomisine, Pazara ve tabi Estetik Kaliteye zarar veriyor olmaktır.

Bizim geleneklerimiz böyle bir yaklaşımı asla kabul etmemektedir!

 

 

 

 

 

 

Şirket İrtibat Telefonu :

+90 216 452 66 22

Şirket Çalışma Saatlerimiz :

Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00
Cumartesi : 09:00 - 14:00

E-Mail:

er-te@er-te.com.tr

Adınız
Soyadınız
Telefonunuz
E-mailiniz
Mesajınız